Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Kính Sợ Đấng Christ

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kính Sợ Đấng Christ

Sứ điệp: Kính Sợ Đấng Christ
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21-33
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

21. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.

22. Những người vợ! Hãy thuận phục chồng của mình như thuận phục Chúa. 23. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24. Vì vậy, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì những người vợ cũng phải thuận phục chồng của mình trong mọi sự thể ấy.

25. Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ của mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính Ngài vì Hội Thánh 26. để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh – tẩy rửa với nước là lời của Ngài – 27. để Ngài có thể trình diện Hội Thánh cho chính Ngài: là một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng là một Hội Thánh thánh sạch và toàn hảo.

28. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ của mình như chính bản thân mình; ai yêu vợ mình là yêu chính mình. 29. Bởi vì không hề có người nào ghét chính thân xác của mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó, như Đấng Christ đối với Hội Thánh. 30. Vì chúng ta là những chi thể của thân Ngài, là thịt của Ngài và là xương của Ngài. 31. Chính vì lý do nầy: “người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà kết hiệp với vợ của mình, và cả hai trở nên một thịt.” 32. Đây là một huyền nhiệm lớn – tuy nhiên tôi đang nói về Đấng Christ và Hội Thánh. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như chính mình, và người vợ thì phải kính trọng chồng.

Kính Sợ Đấng Christ

I. NGUYÊN TẮC (c. 21)
1. Kính sợ Đấng Christ
2. Vâng phục
3. Nhau

II. MỐI QUAN HỆ VỢ CHỒNG (c. 22-33)
1. Vâng phục
2. Yêu thương
a. Như Đấng Christ
b. Như bản thân

III. MỐI QUAN HỆ CHA MẸ CON CÁI (6:1-4)
1. Vâng phục cha mẹ
2. Cha mẹ
a. Không chọc giận
b. Nuôi nấng, sửa phạt, khuyên bảo

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top