Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mục sư Nguyễn Thỉ: Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh

Sứ điệp: Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh
Kinh Thánh: Giăng 20; Lu-ca 24:6 
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top