Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Người Theo Chúa

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Người Theo Chúa

Sứ điệp: Hai Người Theo Chúa
Kinh Thánh: Lu-ca 18:35 – 19:10

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
BốCục:
I. Cả hai đều cùng KIÊN TRÌ
II. Cả hai đều thật sự GẶP CHÚA
III. Cả hai đều được THAY ĐỔI
IV. Cả hai đều có một HƯỚNG ĐI MỚI

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top