Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi

Mục sư Nguyễn Thỉ: Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi
Kinh Thánh: Rô-ma 3:19-26 

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Sự công bình của Đức Chúa Trời
Đức tin  và ân sủng

I. Xưng Công Bình (Justification)
II. Sự Chuộc Tội (Redemption)
III. Của Lễ Chuộc Tội (Oropitiation)

1. Tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng
2. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người
3. Đức Chúa Jesus là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi
4. Ðức tin là yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề tội lỗi
5. Lòng biết ơn giúp chúng ta sống đạo

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top