Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Dây Dưa Và Con Sâu

Mục sư Nguyễn Thỉ: Dây Dưa Và Con Sâu

Sứ điệp: Dây Dưa Và Con Sâu
Kinh Thánh: Giô-na 4:1-11

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Chúa Nhật 31/5/2021
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Giô-na Bất Bình

1. Nhưng việc này làm Giô-na quá khó chịu, và ông đã trở nên giận dữ. 2. Do đó, ông đã cầu nguyện cùng với Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Đức Giê-hô-va! Đây không phải là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong nước của con hay sao? Vì vậy, trước đó con đã trốn qua Ta-rê-si; bởi vì con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dồi dào nhân ái, là Đấng đổi ý không giáng tai họa. 3. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Bây giờ, xin lấy mạng sống của con đi, bởi vì về phần con, chết còn hơn sống!”

4. Đức Giê-hô-va nói: “Con giận có đúng không?”

5. Vì vậy, Giô-na đã ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông của thành phố. Tại đó, ông làm một cho mình một nơi tạm trú và ngồi dưới bóng mát của nó, để ông chờ xem điều gì sẽ xảy ra cho thành phố. 6. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một dây leo, khiến nó phủ che phía trên của Giô-na, để nó trở thành bóng mát cho đầu của ông, để cứu ông khỏi khó chịu. Do đó Giô-na rất vui về dây leo này. 7. Nhưng qua ngày hôm sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con sâu để hủy hại dây leo, và làm cho nó bị héo. 8. Và chuyện đã xảy ra, khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông, và mặt trời đã giọi xuống trên đầu của Giô-na, đến nỗi ông ngất đi. Sau đó ông đã cầu xin mong cho mình được chết, và nói rằng: “Về phần con, chết còn hơn sống!”

Đức Chúa Trời Quở Trách Giô-na

9. Sau đó, Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Con nổi giận vì cớ dây leo nầy có đúng không?” Ông nói: “Con giận cho đến chết cũng đúng!”

10. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Con tiếc một dây leo mà con chưa hề khó nhọc vì nó, không hề làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. 11. Còn Ta, Ta lại không tiếc Ni-ni-ve, một thành phố lớn, mà trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái của mình, cùng với rất nhiều súc vật hay sao?”

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top