Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Mục sư Nguyễn Thỉ: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời
Kinh Thánh: Thi Thiên 51
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top