Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Chuyện Chết Sống – Chuyện Sống Chết

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chuyện Chết Sống – Chuyện Sống Chết

Sứ điệp: Chuyện Chết Sống – Chuyện Sống Chết
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 17/1/2021

Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin

1. Anh em đã chết trong những vi phạm và tội lỗi của mình, 2. trong những điều mà anh em đã từng bước đi theo đường lối của thế gian, theo quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần linh hiện đang hành động trong những đứa con không vâng phục; 3. trong số những người đó, tất cả chúng ta đã có lần hướng chính mình vào những dục vọng của xác thịt, thỏa mãn những đam mê của xác thịt và tâm trí – và theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những đứa con của sự thịnh nộ, như những người khác.

4. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót – do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, 5. cho nên ngay khi chúng ta còn chết trong những vi phạm, Ngài đã khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — nhờ ân điển mà anh em được cứu,6. và Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại và cùng ngồi trên trời trong Đấng Christ Jesus, 7. để Ngài có thể bày tỏ trong những thời đại sắp đến ân điển phong phú vô hạn của Ngài trong sự nhân từ được dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus. 8. Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu, điều nầy không phải từ chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9. không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. 10. Bởi vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus cho những công việc tốt đẹp, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta thực hành trong những điều đó.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top