Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Chiến Tranh Tâm Linh

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chiến Tranh Tâm Linh

Sứ điệp: Chiến Tranh Tâm Linh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-20 
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Trang Phục Của Người Tin Chúa

Cuối cùng, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại những phương kế của ma quỷ, bởi vì chúng ta không phải chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong ngày xấu xa; và khi đã hoàn tất mọi sự, vẫn đứng vững.

Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, mang nơi chân sự chuẩn bị của Phúc Âm hòa bình; bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẩn của đức tin, nhờ nó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời; bằng tất cả sự cầu nguyện và khẩn xin, hãy nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh; và về điều nầy, hãy tỉnh thức, kiên trì và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, và cho tôi, để tôi được ban cho sứ điệp thiên thượng, và tôi có thể mở miệng dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Phúc Âm; chính vì điều đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong xiềng xích, để qua đó tôi có thể dạn dĩ nói như tôi cần phải nói.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top