Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Bắt Chước Đức Chúa Trời

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bắt Chước Đức Chúa Trời

Đề tài: Bắt Chước Đức Chúa Trời
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-7; 15-20

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top