Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Thỉ: Ba Ngôi Ma Quỷ

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ba Ngôi Ma Quỷ

Sứ điệp: Ba Ngôi Ma Quỷ
Kinh Thánh: Khải Huyền 13:1-8
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ
Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California 
Chúa Nhật 20/9/2020

Khải Huyền 13:1-8

1. Sau đó, tôi thấy một con thú từ biển nổi lên, có mười sừng, bảy đầu; trên những sừng của nó có mười vương miện, và trên những đầu của nó có các danh hiệu phạm thượng. 2. Con thú mà tôi thấy giống như con beo; chân của nó như chân gấu, miệng của nó như miệng sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực, ngai, và thẩm quyền rất lớn. 3. Một trong những đầu của nó bị thương gần chết. Nhưng vết thương gần chết của nó đã được chữa lành, và rồi cả trái đất kinh ngạc theo con thú. 4. Họ thờ phượng con rồng là kẻ đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ cũng thờ phượng con thú và nói rằng: Ai giống như con thú? Ai có thể giao chiến chống lại nó? 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, và phạm thượng; và được ban thẩm quyền hành động trong bốn mươi hai tháng. 6. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến của danh Ngài, và đền tạm của Ngài, là những người đang ở trên trời. 7. Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó cũng được ban cho thẩm quyền trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. 8. Tất cả những người sống trên đất, mà tên của họ không được chép trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế, sẽ thờ phượng nó. 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top