Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Lời Chúa được ghi lại trong chương 4, trong bức thư mà Sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu tại Cô-lô-se, cũng chính là lời hướng dẫn cho chúng ta trong khi bị dịch Covid-19 corona vây hãm.

Cô-lô-se chương 4 câu 2 dạy: “Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn.” Dịch Covid làm cho đất nước bị tê liệt, tuy nhiên con dân Chúa không vì vậy mà xao nhãng đọc Kinh Thánh và thành tâm cầu nguyện. Hãy tỉnh thức trong tinh thần cầu nguyện và hãy tạ ơn. Đừng để bị hoàn cảnh chế ngự đến nỗi không thường xuyên tương giao với Chúa hoặc ít cầu nguyện.

Cô-lô-se chương 4 câu 3 dạy thêm: “Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích.” Covid-19 Corona khiến cho nhà thờ bị đóng cửa, nhưng con dân Chúa hãy cầu nguyện cho Lời Chúa không bị cản trở, bị ngăn cấm đến với dân Chúa, bởi vì chúng ta cần biết sự mầu nghiệm của Đấng Cứu Thế. Sự mầu nhiệm của Chúa chính là quyền năng siêu việt của Ngài và việc phổ truyền quyền năng ấy.

Cô-lô-se chương 4 câu 4 dạy “Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói” Sứ đồ Phao-lô kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông để ông trình bày đạo của Chúa một cách rõ ràng. Con dân Chúa trong hoàn cảnh bế môn tỏa cảng hãy cầu nguyện cho lời dạy của Chúa được phổ biến một cách rõ ràng, chính xác, và truyền đạt trung thực Phúc Âm của Chúa cho mọi người trong hoàn cảnh đặc biệt này, qua các phương tiên như Zoom hay tất cả những phương tiện thích hợp khác.

Cô-lô-se chương 4 câu 5 dạy: “Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.” Con dân Chúa cần sống với đồng bào một cách khôn ngoan. Hãy chia sẻ tình thương của Chúa, tận dụng thời giờ mời họ tin nhận Chúa để nhận sự sống đời đời, thay vì tuyệt vọng trong dịch bệnh.

Cô-lô-se chương 4 câu 6 dạy: “Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.” Trong nạn dịch Covid-19, chung quanh chúng ta ai ai cũng lo buồn và tìm cách chống dịch, chính vì vậy mà con dân Chúa cần cẩn trọng khi cư xử với đồng bào. Chúng ta không nên chủ quan nhưng phải mềm mỏng và đối đáp cho phải lẽ để danh Chúa được tôn cao và chân lý được sáng tỏ.

Cầu xin Chúa dùng những câu Kinh Thánh trong thư Cô-lô-se này để khích lệ mọi người.

Nguyễn Sinh
Tháng 7/2021

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top