Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nothing But The Blood

Nothing But The Blood

Tựa đề: Huyết Chúa Mầu Nhiệm – Nothing But the Blood
Nhạc và lời: Robert Lowry (1877)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 182
Trình bày: Beth Croft

Nothing But the Blood

1. What can wash away my sin?
Nothing but the blood of Jesus;
What can make me whole again?
Nothing but the blood of Jesus.

Refrain:
Oh! precious is the flow
That makes me white as snow;
No other fount I know,
Nothing but the blood of Jesus.

2. For my pardon, this I see,
Nothing but the blood of Jesus;
For my cleansing this my plea,
Nothing but the blood of Jesus.

3. Nothing can for sin atone,
Nothing but the blood of Jesus;
Naught of good that I have done,
Nothing but the blood of Jesus.

4. This is all my hope and peace,
Nothing but the blood of Jesus;
This is all my righteousness,
Nothing but the blood of Jesus.

5. Now by this I’ll overcome
Nothing but the blood of Jesus;
Now by this I’ll reach my home
Nothing but the blood of Jesus.

6. Glory! Glory! This I sing
Nothing but the blood of Jesus,
All my praise for this I bring
Nothing but the blood of Jesus.

Huyết Chúa Mầu Nhiệm

1. Lòng tội nầy sao cho trắng băng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Giê-xu;
Bình tịnh nầy phương chi chữa chăng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Giê-xu.

Ðiệp Khúc:
Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!
Cho tôi sạch trong hơn tuyết;
Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,
Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Giê-xu.

2.  Mọi tội tình tôi nay Chúa tha,
Ðều nhờ quyền trong huyết Chúa Giê-xu;
Rày hoàn toàn thoát ách quỉ ma,
Ðều nhờ quyền trong huyết Chúa Giê-xu.

3.  Tội được sạch không do khổ tu,
Bèn là nhờ duy huyết Chúa Giê-xu;
Việc từ thiện không thể cứu tôi?
Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Giê-xu.

4. Nguyện vọng và bình an của tôi
Ðều là nhờ duy huyết Chúa Giê-xu;
Thành toàn sự công nghĩa của tôi.
Ðều là nhờ duy huyết Chúa Giê-xu.

5. Này! Một ngày hoan hô khải ca
Thật nhờ quyền năng huyết Chúa Giê-xu;
Vào nhà đầy vinh quang nước Cha
Đều nhờ quyền năng huyết Chúa Giê-xu.

6. Ồ lạ lùng thay!  Vinh hiển thay!
Là thần quyền huyết báu Chúa Giê-xu;
Bài mà lòng tôi vui hát nay
Là bài ngợi ca huyết báu Chúa Giê-xu.

Thu Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top