Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Noi Gương Chúa

Noi Gương Chúa

Ngài đi khắp nơi làm việc nhân từ (Công Vụ 10:38)

Đây là một câu nói ngắn ngủi nhưng tóm gọm vẻ đẹp của Đức Chúa Jesus. Vài nét đơn sơ nhưng phản ảnh nét bút của một bậc thầy. “Ngài đi khắp nơi làm việc nhân từ.” Cây này đúng theo ý nghĩa trọn vẹn, rộng rãi và vô song của Cứu Chúa, và chỉ đúng cho Ngài mà thôi.

Căn cứ vào mô tả, rõ ràng chính Chúa đã đích thân làm phước. Các tác giả Phúc Âm thường xuyên cho chúng ta biết Chúa đã dùng chính ngón tay Ngài rờ người phung; chạm vào mắt người đui; có lúc Chúa ở xa, Ngài được yêu cầu phán một lời, nhưng Chúa không chấp thuận theo yêu cầu bình thường đó, Ngài đã đích thân đến bên giường bệnh nhân và chính Ngài đã chữa bịnh.

Ðây là một bài học cho chúng ta: Khi nào chúng ta muốn làm việc thiện, hãy đích thân làm. Hãy tự tay bố thí. Một cái nhìn, một lời nói dịu dàng sẽ tăng thêm giá trị của vật ban tặng. Hãy nói cho một người bạn biết về linh hồn người ấy. Lời kêu gọi xuất phát từ tình thương của bạn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn cả một kho sách chứng đạo.

Cách làm việc thiện của Chúa chúng ta nêu rõ hoạt động không ngừng nghỉ của Ngài! Chẳng những Chúa làm việc thiện trong những trường hợp xảy ra kế cận nhưng Chúa đã đi từ nơi nọ qua chỗ kia bày tỏ lòng nhân từ của Ngài. Khắp cả xứ Giu-đê, thật khó có một làng một ấp nào không được dịp vui mừng khi thấy mặt Chúa. Điều này khiến nhiều người tự xưng là phục vụ Chúa nhưng lại lánh nặng tìm nhẹ phải bị lương tâm cắn rứt. Vì thế chúng ta hãy có tinh thần sẵn sàng, đừng mỏi mệt trong việc làm lành.

Phải chăng câu Kinh Thánh trên đây cũng ngụ ý rằng Chúa Jesus Christ đã đổi hướng để làm việc nhân đức? “Ngài đi khắp nơi làm việc nhân từ.” Ngài chẳng bao giờ sợ nguy hiểm, khó khăn. Ngài đi tìm những người Ngài muốn thi ân cho. Chúng ta cũng vậy. Nếu các kế hoạch cũ không thành công, chúng ta phải thử những chương trình mới; vì lắm lúc những kinh nghiệm mới mẻ sẽ đem lại thành công hơn những phương pháp lập đi lập lại.

Sự kiên nhẫn của Chúa và tính nhất quán trong mục đích của Ngài cũng được ám chỉ trong câu nầy.  Phần áp dụng của đề tài có thể tóm gọn với câu Kinh  Thánh: “Ngài lưu lại cho chúng ta một gương để chúng ta noi dấu chơn Ngài.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 10/2012

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top