Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Noel Đầu Tiên – Violin

Thánh Ca: Noel Đầu Tiên – Violin

Tựa đề: Nô-ên Đầu Tiên
Nguyên tác: First Noel
Lời Anh: Carols Ancient and Modern (1823)
Lời Việt: Ban Nhuận Chánh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1948)
Nhạc: Dân Ca Anh
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 73
Violin:
Taryn Harbridge

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top