Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Vững Tin Nơi Chúa

Nguồn Hy Vọng CD: Vững Tin Nơi Chúa

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Vững Tin Nơi Chúa
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Vững Tin Nơi Chúa

 1. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 2. Vững Tin Nơi Chúa
 3. Tôn Vinh Chiên Con
 4. Cha Ơi
 5. Rao Ra Năm Bình An
 6. Mỗi Phút Có Chúa
 7. Bạn Sinh Ra Để Được Yêu
 8. Đệ Nhất Muôn Người
 9. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
 10. Giê-xu Chọn Tôi
 11. Thi Thiên 100
 12. Chúc Phước

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top