Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Trong Diệu Kỳ

Nguồn Hy Vọng CD: Trong Diệu Kỳ

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Trong Diệu Kỳ
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Trong Diệu Kỳ

  1. Chừng Nào Tôi Còn Sống
  2. Từ Ngàn Xưa
  3. Tôi Tin
  4. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
  5. Chúa Là Tất Cả Trong Con
  6. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
  7. Bài Ca Ngợi Dâng Chúa
  8. Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca
  9. Tôn Vinh Ba Ngôi
  10. Thành Thánh Giê-ru-sa-lem

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top