Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Vĩnh An

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Vĩnh An

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Tình Yêu Vĩnh An
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Vĩnh An

  1. Tình Yêu Thương Đức Chúa Trời
  2. Tình Yêu Giê-xu
  3. Tình Yêu Vĩnh An
  4. Tìm
  5. Vì Sao Chúa Yêu Tôi
  6. Tình Chúa Cao Vời
  7. Gọi
  8. Quay Gót Chân Về
  9. Trở Về Cha
  10. Con Yêu Chua

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top