Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Tuyệt Vời

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Tuyệt Vời

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Tình Yêu Tuyệt Vời
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Tuyệt Vời

  1. Tình Yêu Tuyệt Vời
  2. Chiên Lạc
  3. Gánh
  4. Nhớ
  5. Tình Yêu Chúa Quá Lớn
  6. Chúa Cứu Vớt Đời Tôi
  7. Phước Hạnh Của Người Được Cứu
  8. Tình Ngài
  9. Mau Về Bên Cha Dấu Yêu
  10. Về

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top