Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Nhiệm Màu

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Nhiệm Màu

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Nhiệm Màu
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Nhiệm Màu

  1. Giê-xu Đệ Nhất Muôn Người
  2. Huyền Diệu Đêm Thánh
  3. Yêu Là Khi
  4. Danh Ngài Là Giê-xu
  5. Đêm Thánh Tuyệt Vời
  6. Giê-xu Chúa Bình An
  7. Quà Yêu Thương
  8. Thay Đổi
  9. The Prayer
  10. Tình Yêu Nhiệm Màu

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top