Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Biến Đổi

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Biến Đổi

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Biến Đổi
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng
Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Biến Đổi

  1. Chiên Lạc
  2. Tình Chúa Cao Vời
  3. Tìm
  4. Hạnh Phúc Vì Con Có Chúa
  5. Trước Và Sau
  6. Vì Yêu
  7. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi
  8. Tình Yêu Chúa Quá Lớn
  9. Niềm Tin Mới Mang Con Về
  10. Sống Đẹp Ý Cha

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top