Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Tình Ngài Còn Mãi

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Ngài Còn Mãi

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Nguồn Hy Vọng CD: Tình Ngài Còn Mãi
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng
Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Tình Ngài Còn Mãi

  1. Ngài Là Ai
  2. Vì Sao
  3. Ý Nghĩa Tình Yêu
  4. Vì Yêu
  5. Chúa Quá Yêu Tôi
  6. Tình Chúa Bao La
  7. Tình Yêu Chúa Quá Lớn
  8. Ân Điển Lạ Lùng
  9. Tình Chúa Mãi Trong Tôi
  10. Quay Gót Chân Về

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top