Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Sứ Mạng Đời Con

Nguồn Hy Vọng CD: Sứ Mạng Đời Con

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Sứ Mạng Đời Con
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Sứ Mạng Đời Con

  1. Sứ Mạng Đời Con
  2. Tâm Con
  3. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
  4. Nhân Loại Cần Chúa
  5. Xin Chúa Sai Con
  6. Con Hãy Ra Đi
  7. Trong Tay Người Thợ Gốm
  8. Bước Đi Trong Khải Tượng
  9. Lên Đường Đi

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top