Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Ngài Là Ai

Nguồn Hy Vọng CD: Ngài Là Ai

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Ngài Là Ai
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Ngài Là Ai

  1. Ngài Là Ai
  2. Nguồn Sống
  3. Hoa Huệ Trong Trũng
  4. Người Bạn Tôi Yêu Mến
  5. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn
  6. Khi Giê-xu Qua
  7. Giê-xu Chọn Tôi
  8. Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn
  9. Ngày Của Ê-li
  10. Thành Thánh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top