Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Lối Về

Nguồn Hy Vọng CD: Lối Về

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Nguồn Hy Vọng CD: Lối Về
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng
Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Lối Về

  1. Lối Về
  2. Chiên Lạc Trở Về
  3. Ngày Con Trở Về
  4. Quay Gót Chân Về
  5. Vì Yêu
  6. Xin Chúa Cứu Gia Đình Con
  7. Thập Giá Nơi Chúa Mong Anh Về

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top