Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Khúc Tâm Ca

Nguồn Hy Vọng CD: Khúc Tâm Ca

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Khúc Tâm Ca
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Khúc Tâm Ca

 1. Thánh Chúa Siêu Việt
 2. Lý Do Ngài Đến
 3. Vì Tội Tôi
 4. Tình Yêu Chúa Chữa Lành
 5. Khúc Tâm Ca
 6. Hối Tiếc
 7. Vòng Tay Yêu Thương
 8. Vòng Tay Cha
 9. Điều Tôi Thấu Hiểu
 10. Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi
 11. Này Con Ta Vẫn Chờ
 12. Tiếng Gọi

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top