Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Dòng Đời

Nguồn Hy Vọng CD: Dòng Đời

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Nguồn Hy Vọng CD: Dòng Đời
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng
Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Dòng Đời

  1. Dòng Đời
  2. Cuộc Đời Hư Không
  3. Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
  4. Khắc Ghi Ơn Ngài
  5. Chúa Vẫn Chờ Ta
  6. Giê-xu Chúa Bình An
  7. Trở Về Nhà Cha
  8. Hãy Đến Cùng Cứu Chúa
  9. Hãy Trở Về
  10. Tiếng Chúa

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top