Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Đời Người

Nguồn Hy Vọng CD: Đời Người

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Đời Người
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Đời Người

  1. Đời Người
  2. Ánh Sáng Và Niềm Tin
  3. Đổi Thay Con
  4. Cảm Ơn Cha Đã Yêu Con
  5. Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus
  6. Sao Ngài Yêu Con Nhiều Đến Thế
  7. Dòng Đời Mong Manh
  8. Chúa Đến Yêu Tôi
  9. Trở Về
  10. Ơn Chúa Không Quên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top