Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Via Dolorosa

Via Dolorosa

Ca khúc: Via Dolorosa
Trình Bày: Hagim
Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm
Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng
Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng
 

 

Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đất Thánh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top