Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Đất Thánh

Nguồn Hy Vọng CD: Đất Thánh

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Đất Thánh
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Đất Thánh

  1. Thành Thánh
  2. Shalom Giê-ru-sa-lem
  3. Người Khách Ga-li-lê
  4. Đêm Khấn Nguyện
  5. Con Đường Chúa Đi
  6. Via Dolorosa
  7. Giê-hô-va Shalom
  8. Về Miền Đất Hứa
  9. Thi Thiên 126
  10. Đất Thánh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top