Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa

Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa

  1. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
  2. Chúa
  3. Sống Trong Ân Điển
  4. Ca Khúc Tạ Ơn
  5. Vượt Trên Năng Quyền
  6. Thầm Tạ Ơn Chúa
  7. Vững Tin Nơi Chúa
  8. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
  9. Bài Ca Cảm Tạ
  10. Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top