Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Ca Vang Lên

Nguồn Hy Vọng CD: Ca Vang Lên

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Nguồn Hy Vọng CD: Ca Vang Lên
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Ca Vang Lên

  1. Ha-lê-lu-gia
  2. Đêm Thánh
  3. Ca Vang Lên
  4. Chúa Giê-xu Lâm Phàm
  5. Giê-xu Đệ Nhất Muôn Người
  6. Ý Nghĩa Tình Yêu
  7. Nhạc Khúc Giáng Sinh
  8. Đón Kỷ Nguyên Thanh Bình
  9. Lời Nguyện Cầu
  10. Cùng Đến Tôn Thờ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top