Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Đấng Dắt Chăn Anh Bình Yên

Đấng Dắt Chăn Anh Bình Yên

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc
Thư Viện Tin Lành – Nguồn Hy Vọng

Ca khúc: Đấng Dắt Chăn Anh Bình Yên
Trình Bày: Kim Nguyên
Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng

 

 

Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Bay Về Miền Bình Yên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top