Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc
Thư Viện Tin Lành – Nguồn Hy Vọng

Ca khúc: Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố
Trình Bày: Zina Bya
Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng

 

 

Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Bay Về Miền Bình Yên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top