Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: Bay Về Miền Bình Yên

Nguồn Hy Vọng CD: Bay Về Miền Bình Yên

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

CD: Bay Về Miền Bình Yên
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: Bay Về Miền Bình Yên

  1. Ngợi Khen Cha
  2. Con Vẫn Yêu Ngài
  3. Nếm Biết Chúa
  4. Chúa Là Đấng Giữ Chăn
  5. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
  6. Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố
  7. Đấng Dắt Chăn Anh Bình Yên
  8. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
  9. Tâm Linh Yên Ninh
  10. Bay Về Miền Bình Yên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top