Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguồn Hy Vọng CD: 100 Năm Ca Ngợi Chúa

Nguồn Hy Vọng CD: 100 Năm Ca Ngợi Chúa

 

Chương Trình Phổ Biến Thánh Nhạc
Hợp tác giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng 

 CD: 100 Năm Ca Ngợi Chúa
Cơ quan sản xuất: Nguồn Hy Vọng

Nguồn Hy Vọng CD: 100 Năm Ca Ngợi Chúa

  1. Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa
  2. Bài Hát Sai Đi
  3. Chào Chúa Thánh Linh
  4. Chạm Lòng Con
  5. Gió Thánh Linh
  6. Bàn Chân Người Truyền Đạo
  7. Giê-hô-va Shalom
  8. Bài Ca Cảm Tạ
  9. Vững An
  10. Trong Tay Người Thợ Gốm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top