Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Như Ý Cha

Thánh Ca: Như Ý Cha

Tựa đề: Như Ý Cha
Nguyên tác: In His Time
Lời: Diane Ball
Nhạc: Diane Ball
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 178

In His Time
1. In His time, in His time
He Makes all things beautiful in His time
Lord, Please show me every day
As You’re teaching me Your way
That You do just what you say in Your time.
2. In Your time, in Your time
You make all things beautiful in Your time
Lord, My life to you I bring
May each song I have to sing
Be to You a lovely thing in Your time
Như Ý Cha 
1. Lòng ước mong, lòng ước mong
Từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong
Làm theo thánh ý Chúa trên trời
Cùng đi với Chúa mãi không rời
Và dâng Chúa tiếng hát muôn đời con ước mong.
2. Lời chúc tôn, lời chúc tôn
Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay
Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn
Lời yêu mến khúc hát ân tình
Được tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha.

3. Nguyền lối đi được sáng soi.
Cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha.
Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày,
Dạy con biết sống giữa cảnh đời,
Dù giông tố sóng gió thay dời con vững tin.

4. Việc khắp nơi thuận ý Cha.
Cuộc sống nơi đây nay ra sao đừng quá lo.
Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày,
Đều do thánh ý Chúa an bài,
Ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường như ý Cha.

5. Quỳ kính dâng lời chúc tôn.
Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay.
Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn,
Lời yêu mến khúc hát ân tình,
Được tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top