Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nhớ Mãi Tình Yêu

Nhớ Mãi Tình Yêu

HoaHongVang

Chúng tôi sẽ nhớ đến tình yêu chàng. (Nhã-ca 1:4)

Đức Chúa Jesus sẽ chẳng để cho dân Chúa quên mất tình yêu Ngài. Nếu tất cả tình yêu mà họ đã hưởng bị quên đi, Chúa sẽ đến thăm họ với một tình yêu mới. Ngài phán: “Ngươi đã quên thập tự của Ta rồi sao? Ta sẽ làm cho ngươi nhớ lại; vì khi cùng ngồi vào bàn với Ta, Ta sẽ mặc khải một cách mới mẻ cho ngươi. Ngươi đã quên điều ta đã làm cho ngươi trong chốn nghị đường đời đời sao? Ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, vì ngươi sẽ cần một trạng sư, và sẽ thấy rằng Ta rất sẵn sàng khi ngươi gọi.”

Các bà mẹ chẳng bao giờ chịu để cho các con quên họ. Nếu con trai của bà xuất ngoại mà không viết thơ về nhà, người mẹ sẽ viết: “Con đã quên mẹ rồi chăng?” Thế là một bức thư êm tai sẽ được gởi về cho bà, chứng tỏ rằng lời nhắc nhở dịu dàng đó không phải là vô ích. Đức Chúa Jesus cũng vậy, Ngài nói với chúng ta: “Hãy nhớ đến Ta!” và câu trả lời của chúng ta là: “Chúng con sẽ nhớ mãi tình yêu Ngài.”

Chúng con sẽ nhớ mãi tình yêu của Ngài và lịch sử có một không hai của tình yêu ấy. Nó vốn cổ xưa như vinh quang Ngài vốn có với Ðức Chúa Trời trước khi thế gian nầy được tạo dựng.

Lạy Đức Chúa Jesus! Chúng con nhớ đến tình yêu đời đời của Ngài, lúc Ngài trở thành Ðấng Bảo Chứng cho chúng con, và cưới chúng con làm vợ Ngài.

Chúng con nhớ đến tình yêu đã khiến Ngài hy sinh mạng sống; là tình yêu, cho đến viên mãn, vốn là nguồn cảm hứng cho sự hy sinh đó; và trông mong giờ phút mà một sách trong Kinh Thánh đã viết về Ngài: “Kìa! Ta đến.”

Lạy Đức Chúa Jesus! Chúng con nhớ đến tình yêu của Ngài đã được mặc khải cho chúng con qua đời sống thánh khiết của Ngài, từ máng cỏ tại Bết-lê-hem cho đến vườn Ghết-sê-ma-nê. Chúng con theo dấu chân Ngài từ chiếc nôi cho đến mồ mã – vì mỗi lời nói, mỗi việc làm của Ngài là tình yêu – và chúng con mừng vui trong tình yêu của Ngài, là tình yêu mà sự chết cũng không thể nào làm khô cạn được; tình yêu của Ngài càng chiếu rạng rỡ hơn trong sự phục sinh của Ngài.

Chúng con nhớ đến tình yêu bùng cháy của Ngài đã không cho phép Ngài an lòng trước khi tất cả những người được chọn về nhà an toàn; cho tới khi Si-ôn được vinh quang và Giê-ru-sa-lem được xây vững chắc trên nền tảng đời đời của ánh sáng và tình yêu thiên thượng.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

“We will remember thy love.” Song of Solomon 1:4

Jesus will not let his people forget his love. If all the love they have enjoyed should be forgotten, he will visit them with fresh love. “Do you forget my cross?” says he, “I will cause you to remember it; for at my table I will manifest myself anew to you. Do you forget what I did for you in the council-chamber of eternity? I will remind you of it, for you shall need a counsellor, and shall find me ready at your call.”

Mothers do not let their children forget them. If the boy has gone to Australia, and does not write home, his mother writes—“Has John forgotten his mother?” Then there comes back a sweet epistle, which proves that the gentle reminder was not in vain. So is it with Jesus, he
says to us, “Remember me,” and our response is, “We will remember thy love.”

We will remember thy love and its matchless history. It is ancient as the glory which thou hadst with the Father before the world was. We remember, O Jesus, thine eternal love when thou didst become our Surety, and espouse us as thy betrothed.

We remember the love which suggested the sacrifice of thyself, the love which, until the fulness of time, mused over that sacrifice, and long for the hour whereof in the volume of the book it was written of thee, “Lo, I come.”

We remember thy love, O Jesus as it was manifest to us in thy holy life, from the manger of Bethlehem to the garden of Gethsemane.
We track thee from the cradle to the grave—for every word and deed of thine was love—and we rejoice in thy love, which death did not exhaust; thy love which shone resplendent in thy resurrection.

We remember that burning fire of love which will never let thee hold thy peace until thy chosen ones be all safely housed, until Zion be glorified, and Jerusalem settled on her everlasting foundations of light and love in heaven.

Charles Spurgeon

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top