Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vinh Quang Rạng Ngời

Thánh Ca: Vinh Quang Rạng Ngời

Tựa đề: Vinh Quang Rạng Ngời
Nguyên tác: Majesty
Lời Anh: Jack Hayford
Nhạc: Jack Hayford
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Hoa Kỳ – Bài 469

Majesty
Majesty! Worship His Majesty,
Unto Jesus be all glory power and praise.
Majesty! Kingdom authority
Flow from His throne unto His own,
His anthem raise.
So exalt, lift up on high the name of Jesus,
Magnify! Come glorify Christ Jesus – the King.
Majesty! Worship His Majesty.
Jesus, who died, now glorified,
King of all kings.
Vinh Quang Rạng Ngời –
Ôi rạng ngời!
Thiên nhan vinh quang đời đời,
Từ ngôi chí thánh
Nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời!
Thiên vương uy danh ngàn đời,
Tiếng ca dậy vang,
núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn
từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài,
Cùng dâng lên
ngàn lời tung hô: Jê-sus là Vua thánh!
Ôi rạng ngời!
Vinh danh Jê-sus ngàn đời,
Các vua thờ tôn,
Đấng xưa đã chết,
hiển vinh phục sinh.
Vua Jê-sus!
Oai nghi uy danh Jê-sus.
Ngợi khen Cứu Chúa,
Mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
Vua Jê-sus!
Oai nghi uy danh Jê-sus,
Tiếng ca rộn vang,
Khắp nơi trần gian,
Chúc Vua Toàn Năng.
Thần Nhân xưa
vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
Cùng suy tôn,
Ngợi khen Jê-sus – Vua Vinh Diệu vô đối.
Vua Jê-sus!
Oai nghi uy danh Jê-sus;
Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua,
Vua trên mọi vua!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top