Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con
Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns
Lời: Matthew Bridges (1800-1894) và Godfrey Thring (1823-1903)
Nhạc: George J. Elvey (1816-1893)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -Bài Số 10

Crown Him with Many Crowns

1. Crown Him with many crowns,
The Lamb upon His throne,
Hark! How the heavenly anthem drowns
All music but its own.
Awake, my soul, and sing
Of Him who died for thee,
And hail Him as thy matchless King
Through all eternity.

2. Crown Him the Lord of life,
Who triumphed o’er the grave,
And rose victorious in the strife
For those He came to save.
His glories now we sing,
Who died, and rose on high,
Who died, eternal life to bring,
And lives that death may die.

3. Crown Him the Lord of peace,
Whose power a scepter sways
From pole to pole, that wars may cease,
And all be prayer and praise.
His reign shall know no end,
And round His pierced feet
Fair flowers of paradise extend
Their fragrance ever sweet.

4. Crown Him the Lord of love;
Behold His hands and side,
Those wounds, yet visible above,
In beauty glorified.
All hail, Redeemer, hail!
For thou hast died for me;
Thy praise and glory shall not fail
Throughout eternity.

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

1. Nguyện tụng ngợi Chiên Con thánh,
Hiến vương miện kể muôn ngàn,
Cùng reo vang khúc thiên ca hòa thanh,
Lấp bao bản hát thế gian;
Khá hát lớn linh hồn hỡi,
Chúc Đấng thay người chịu chết,
Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi,
Hát khúc hoan ca bất tuyệt.
2. Nguyện tung ngợi Vua nhân ái,
Hiến vương miện rất huy hoàng;
Kìa, xem thương tích chân, tay hòa hai,
Chiếu ra ánh sáng hiển vang!
Những dấu đinh kia lòa chói
Khiến mắt thiên binh đều quáng
Trước ánh sáng thánh, vết thương bật soi,
Cúi xuống che mặt phục toàn.
3. Nguyện tung ngợi Vua an thới,
Hiến vương miện rất huy hoàng;
Ngài dẹp yên chiến tranh trong mọi nơi,
Đất ca xướng Chúa vĩnh an!
Nước Chúa ta lâu dài bấy,
Hãy hát chung quanh bệ thánh
Hoa trổ ở vết đinh chân Ngài đây,
Tỏa ngát hương thơm thiên thành.

4. Nguyện tụng ngợi Vua muôn thuở,
Hiến vương miện Chúa niên thì,
Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ,
Chẳng ai tả nổi đức uy!
Cứu Chúa thay tôi chịu chết,
Ấy Đấng muôn vật tụng tán,
Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết,
Suốt muôn thu không suy tàn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top