Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Người Khách Lạ Ga-li-lê – The Stranger of Galilee

Người Khách Lạ Ga-li-lê – The Stranger of Galilee

Tựa đề:  Người Khách Lạ Ga-li-lê
Nguyên tác: The Stranger of Galilee
Nhạc và lời:  Lelia N. Morris (1893)

The Stranger of Galilee
Lelia N. Morris (1893)

1. In fancy I stood by the shore, one day,
Of the beautiful murm’ring sea;
I saw the great crowds as they thronged the way
Of the Stranger of Galilee;
I saw how the man who was blind from birth,
In a moment was made to see;
The lame was made whole by the matchless skill
Of the Stranger of Galilee.

And I felt I could love Him forever,
So gracious and tender was He!
I claimed Him that day as my Savior,
This Stranger of Galilee.

2. His look of compassion, His words of love,
They shall never forgotten be;
When sin-sick and helpless He saw me there,
This Stranger of Galilee;
He showed me His hand and His riven side,
And He whispered, “It was for thee!”
My burden fell off at the pierced feet
Of the Stranger from Galilee.

And I felt I could love Him forever,
So gracious and tender was He!
I claimed Him that day as my Savior,
This Stranger of Galilee.

3. I heard Him speak peace to the angry waves,
Of that turbulent, raging sea;
And lo! at His word are the waters stilled,
This Stranger of Galilee;
A peaceful, a quiet, and holy calm,
Now and ever abides with me;
He holdeth my life in His mighty hands,
This Stranger of Galilee.

And I felt I could love Him forever,
So gracious and tender was He!
I claimed Him that day as my Savior,
This Stranger of Galilee.

4. Come, ye who are driven and tempest-tossed,
And His gracious salvation see;
He’ll quiet life’s storms with His “Peace, be still!”
This Stranger of Galilee;
He bids me to go and the story tell—
What He ever to you will be,
If only you let Him with you abide,
This Stranger of Galilee.

Oh, my friend, won’t you love Him forever?
So gracious and tender is He!
Accept Him today as your Savior,
This Stranger of Galilee.

Người Khách Lạ Ga-li-lê
Nguyễn Hữu Ái

1. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem
Xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ.
Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca
Đón khách xa từ miền Ga-li-lê.
Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa
Mà nay được nhìn xem ánh sáng.
Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi.
Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi.
Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái.
Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi.
Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

2. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên
Mắt Chúa nhân từ nhìn tôi tríu mến.
Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa
Đã chết thay tại đồi Gô-gô-tha.
Tay Chúa có vết thương với dấu đâm bên mình.
Ngài bảo tôi: “Vì con Ta chết thế.”
Bao gian ác chất chứa trong lòng này bổng biến đi
Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi.
Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái.
Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi.
Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

3. Người ơi hãy đến cùng ơn cứu rỗi chứa chan
Hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố.
Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua,
Với khách xa từ miền Ga-li-lê
Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi rao truyền
Về tình thương Ngài cho dân khắp nước
Xin hãy rước Chúa mau vào ngự giữa chúng ta.
Mời người khách lạ xứ Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi.
Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái.
Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi.
Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top