Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế – Piano

Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế – Piano

Tựa đề: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
Nguyên tác: The God of Abraham Praise
Lời: Thomas Olivers (1725-1799)
Nhạc: Giai điệu Do Thái.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  – Bài số 3

The God of Abraham Praise

1. The God of Abraham praise,
who reigns enthroned above;
Ancient of Everlasting Days,
and God of Love;
Jehovah, great I AM!
by earth and heaven confessed;
I bow and bless
the sacred name forever blest.

2. The great I AM has sworn;
I on this oath depend.
I shall, on eagle wings upborne,
to heaven ascend.
I shall behold God’s face;
I shall God’s power adore,
and sing the wonders
of God’s grace forevermore.

3. The heavenly land I see,
with peace and plenty blest;
a land of sacred liberty,
and endless rest.
There milk and honey flow,
and oil and wine abound,
and trees of life forever
grow with mercy crowned.

4. The God who reigns on high
the great archangels sing,
and “Holy, Holy, Holy!”
cry “Almighty King!
Who was, and is, the same,
and evermore shall be:
Jehovah, Lord, the great I AM,
we worship Thee!”

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế,
là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn,
bác ái siêu phàm,
Trời đất thảy thảy chứng minh:
Tự hữu vĩnh hữu duy Ngài,
Quì đây tôi tung hô Đấng Chí Thánh
hiển vinh lâu dài.

2. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế,
nhờ lịnh cao minh Chúa ban,
Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên,
thỏa vui nhẹ nhàng,
Kể phú quí thảy ảo không,
chọn phần sở hữu duy Ngài,
Là khiên che thân,
cây tháp phủ bóng đỡ che tôi hoài.

3. Ngài thệ tuyên nhân Danh Thánh,
là lời tôi tin sắt đinh,
Nhờ chim ưng kia giương cánh
vực tôi cất lên thiên đình;
Ở đó yết bái Thánh Nhan,
tôn thờ uy đức thiên thượng,
Mừng vui tôn ca ân điển chói sáng,
suốt cõi miên trường.

4. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng.
Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay,
Ngợi Cha, Con, Linh, ca khúc trầm thăng,
chúc tôn đêm ngày,
Chúa Áp-ra-ham: Chúa tôi,
Tôi cũng con Áp-ra-ham
Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối,
dũng uy siêu phàm.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top