Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nghe Đọc Kinh Thánh: Sách II Phi-e-rơ

Nghe Đọc Kinh Thánh: Sách II Phi-e-rơ

Sách II Phi-e-rơ
Kinh Thánh Việt Ngữ
Bản Dịch 1926
Người đọc: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top