Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nghe Đọc Kinh Thánh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Nghe Đọc Kinh Thánh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Sách I Tê-sa-lô-ni-ca
Kinh Thánh Việt Ngữ
Bản Dịch 1926
Người đọc: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top