Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nghe Đọc Kinh Thánh: Sách Phi-líp

Nghe Đọc Kinh Thánh: Sách Phi-líp

Sách Phi-líp
Kinh Thánh Việt Ngữ
Bản Dịch 1926
Người đọc: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top