Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ngày Kiêng Ăn Cầu Nguyện Tại Do Thái

Ngày Kiêng Ăn Cầu Nguyện Tại Do Thái

Nội Dung:
1. Ngày Kiêng Ăn Cầu Nguyện Tại Do Thái
2. Phong Trào Tái Xây Dựng Đền Thờ Tại Do Thái
3.  Di tích khảo cổ về một thành lũy thời Đa-vít
4. Áp dụng kỹ thuật tái cấu trúc gương mặt cho những di cốt trong thời Kinh Thánh. 

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top