Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Ngày 29 Tháng Hai

Ngày 29 Tháng Hai

Ngày 29 Tháng Hai

Hôm nay là một ngày đặc biệt, khoảng 4 năm mới có một lần.  Từ năm 1582, ngày 29 tháng 2 được thêm vào Dương Lịch để điều chỉnh lại hệ thống lịch đã có từ thời Julius Cesar.  Trái đất xoay chung quanh mặt trời mất 365 ngày, 5 giờ, 49 phút và 16 giây.  Trong niên lịch cũ, mỗi năm chỉ có 365 ngày, thiếu mất gần 6 giờ; do đó cứ 4 năm, một năm nhuận được thêm vào điều chỉnh lại sự sai trật này.  Ngày đặc biệt đó được thêm vào tháng ngắn nhất trong năm là tháng Hai. Tháng Hai thường chỉ có 28 ngày, trong năm nhuận trở thành 29 ngày.

Tuy nhiên, có một trở ngại khác, nếu cứ mỗi 4 năm thêm vào một ngày thì lịch sẽ đi trước thời gian, vì mỗi năm thật ra chỉ có 365 ngày, 5 giờ, 49 phút và 16 giây.  Để điều chỉnh 10 phút 44 giây thêm vào mỗi năm, các nhà làm lịch quyết định những năm chia chẵn cho 100 sẽ không có năm nhuận, trừ những năm chia chẵn cho 400.  Do đó, năm 1900 không có ngày 29 tháng Hai nhưng năm 2000 lại có.

Có vài bất tiện nho nhỏ xảy ra vì ngày 29 tháng Hai.  Người nào sinh ra vào ngày 29 tháng Hai thì 4 năm, hoặc đôi khi 8 năm, mới có sinh nhật một lần.  Tại một số quốc gia, một số quyền lợi cho công dân được thực hiện lúc 18 hoặc 21 tuổi.  Thông thường, hằng năm lịch không có ngày 29 tháng Hai, người sinh ra vào ngày này sẽ được hợp lệ để nhận quyền lợi vào lúc nào.  Tại Anh quốc và Hong Kong, đó là ngày 1 tháng Ba;  tại New Zealand, chính phủ rộng rãi hơn cho nhận trước một ngày vào ngày 28 tháng Hai.

Trong cuộc sống, không mấy ai trong chúng ta sở hữu mọi điều như nhau.  Nhiều người than phiền vì mình không có được tài sản như những người khác; tuy nhiên, có một điều Chúa cho mọi người đều như nhau đó là một ngày 24 giờ. Bạn làm gì với thời gian Chúa cho mình?  Thỉnh thoảng có thêm một ngày trong năm, bạn làm gì với thời gian đặc biệt đó?

Lãng phí món quà quý giá, thời gian, là một điều đáng tiếc.  Mục sư John Wesley, người thành lập Hội Thánh Giám Lý, nhận biết giá trị của thời gian.  John Wesley đã kêu gọi tất cả những ứng viên vào chức vụ mục sư của Hội Thánh Giám Lý phải cố gắng tránh lãng phí thời gian bằng mọi cách.

Thêm hay bớt một ngày có lẽ không phải là điều quá quan trọng đối với nhiều người.  Tuy nhiên, mỗi ngày, chứ không phải chỉ có ngày 29 tháng Hai, là một món quà đặc biệt Chúa ban cho. Điều quan trọng là thời gian vẫn trôi mà nhiều linh hồn vẫn chưa được cứu. Tiên tri Giê-rê-mi đã viết: “Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết mà chúng tôi chưa được cứu” (Giê-rê-mi 8:20). Mùa tưởng niệm Chúa hy sinh có lẽ là thời gian thích hợp để chúng ta nhìn lại chính mình xem lại mình đã dùng thời gian như thế nào cho Chúa.

Phước Tuyên

www.thuvientinlanh.org
February 29, 2012        

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top