Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Vực Tôi – He Lifted Me

Thánh Ca: Ngài Vực Tôi – He Lifted Me

Tựa đề: Ngài Vực Tôi
Nguyên tác: He Lifted Me
Lời: Charles H. Gabriel (1856-1932)
Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  – Bài số 231

He Lifted Me
1. In loving-kindness Jesus came,
My soul in mercy to reclaim,
And from the depths of sin and shame
Through grace He lifted me.
Refrain:
From sinking sand He lifted me,
With tender hand He lifted me;
From shades of night to plains of light,
Oh, praise His Name, He lifted me!
2. He called me long before I heard,
Before my sinful heart was stirred,
But when I took Him at His word,
Forgiv’n, He lifted me.
3. His brow was pierced with many a thorn,
His hands by cruel nails were torn,
When from my guilt and grief, forlorn,
In love He lifted me.
4. Now on a higher plane I dwell,
And with my soul I know ’tis well;
Yet how or why, I cannot tell,
He should have lifted me.
Ngài Vực Tôi
1. Vì lòng yêu thương, Giê-xu đã đến
Để đỡ linh hồn của chính tôi lên
Từ hầm tội dục, nhục ô, tăm tối
Chúa lấy ơn nâng vực tôi.
Điệp Khúc:
Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình
Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh
Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay
Đáng ngợi Giê-xu, Đấng vớt tôi rày!
2. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy
Trước lúc linh động ở ác tâm đây
Từ hồi tôi tin lời hứa báu bối
Chúa thứ tha, nâng vực tôi.
3. Kìa, Ngài giơ tay còn vết huyết thắm
Với trán mang đầy những dấu gai đâm
Thật vì tôi đây chìm trong tăm tối
Chúa lấy yêu thương vực tôi.
4. Lòng này hiện được mừng vui sung sướng
Sống chốn cao thượng, xuất thế an khương
Dầu vậy tôi không thuật ra manh mối
Với cách Giê-xu vực tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Hand_02

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top