Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Sẽ Cai Trị Đời Đời

Thánh Ca: Ngài Sẽ Cai Trị Đời Đời

Tựa đề: Ngài Sẽ Cai Trị Đời Đời
Trình bày: He Shall Reign Forevermore
Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Orange, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top