Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ngài Là Vua Đời Con

Ngài Là Vua Đời Con

Tựa đề: Ngài Là Vua Đời Con
Nhạc: YChép Bunông
Lời: Điểu Chếp
Trình bày: H Đuên

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top