Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim Tài Liệu: Khám Phá Những Bằng Chứng Về Sô-đôm và Gô-mô-rơ

Phim Tài Liệu: Khám Phá Những Bằng Chứng Về Sô-đôm và Gô-mô-rơ

Tựa đề: Khám Phá Những Bằng Chứng Về Sô-đôm và Gô-mô-rơ Theo Ký Thuật Trong Kinh Thánh
Nguyên văn: Buried Secrets of the Bible with Albert Lin: Sodom & Gomorrah
Video: National Geographic

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xem thêm:

Tìm Kiếm Sự Thật Về Sô-đôm và Gô-mô-rơ

Những Quả Cầu Lưu Huỳnh Của Sô-đôm và Gô-mô-rơ

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top